PORADY
JOSERA
Skontaktuj się z nami!

Tel. 61 47 83 770
pn.- pt. w godzinach 8-16

społeczna odpowiedzialność

  • JOSERA – społeczna odpowiedzialność


JOSERA jest zaangażowana w projekty wspierające poprawę warunków życia ludzi w krajach słabo rozwiniętych oraz działania wpływające na jakość życia przyszłych pokoleń. W ramach Fundacji Erbacher oraz organizacji Family Corporation for Food JOSERA współfinansuje projekty na całym świecie.


Fundacja ErbacherFundacja Erbacher

FUNDACJA ERBACHER została powołana przez rodzinę Erbacher w 1989 roku.
Jej celem jest wspieranie projektów prowadzących do poprawy warunków życia w krajach rozwijających się.
W ponad 30 krajach wspólnie z miejscową ludnością realizujemy projekty w zakresie budowy ujęć wody pitnej,
wdrażania nowych upraw, hodowli zwierząt, ochrony środowiska i klimatu. Wspieramy tam także proces
kształcenia dzieci i młodzieży. Pracownicy naszej firmy mają możliwość aktywnego
uczestniczenia w projektach realizowanych przez fundację.

Family Coorporation for FoodFamily Coorporation for Food

Family Corporation for Food (FCF) to nowa, niezależna od Fundacji Erbacher inicjatywa.
Jej celem jest tworzenie w krajach rozwijających się modeli biznesowych zapewniających zaopatrzenie
lokalnej społeczności w żywność oraz wypracowanie stabilnej rentowności
tworzonych w programie miejscowych firm.

  • JOSERA – srodowisko


Efektywne wykorzystywanie energii w procesach produkcyjnych i optymalizacja logistyki transportu w JOSERA przyczyniają się do ograniczenia obciążenia środowiska. Nasze zaangażowanie w oszczędzanie energii i redukcję emisji CO2 było wielokrotnie nagradzane. Dla ciągłej poprawy i optymalizacji procesów, JOSERA w ramach zarządzania środowiskiem i energią prowadzi prace nad dalszym ich udoskonalaniem.


Redukcja obciążenia środowiska

Przyjazna dla środowiska logistyka i krótkie drogi transportu

W celu ograniczenia emisji związanej z transportem surowców JOSERA przeniosła znaczącą
część dostaw z dróg na szyny. Dzięki rozbudowie zakładowejbocznicy kolejowej możliwe było
przesunięcie dostaw około 45 000 ton surowców rocznie z transportu ciężarowego na transport
kolejowy. Odpowiada to około 4 000 transportów realizowanych przez auta ciężarowe rocznie.
Krótkie drogi transportu dzięki współpracy z lokalnymi dostawcami są dodatkowym elementem
obniżającym emisję CO2.

Budowa magazynu wysokiego składowania o drewnianej konstrukcji.

W 2011 r. JOSERA oddała do użytku nowy magazyn wysokiego składowania. Innowacyjne i 
fascynujące rozwiązanie zastosowane w tym budynku to konstrukcja oparta o specjalnie preparowane,
prasowane drewno pochodzące z regionu. Świadomy wybór tej technologii zamiast konstrukcji stalowej
oznacza nie tylko wykorzystanie odnawialnych zasobów ( drewno), lecz także zmniejszenie o około
2 100 ton emisji CO2 , która towarzyszyłaby wytworzeniu odpowiedniej ilości stali.

Energia wykorzystywana w procesach produkcyjnych pochodzi ze źródeł odnawialnych.

Używanie przyjaznych dla środowiska opakowań – nie tylko to, co jest w środku wpływa na środowisko.

Rozpatrując wpływ na środowisko zwracamy uwagę nie tylko na nasze produkty, ale również na
wykorzystywane przez nas opakowania. Papierowe opakowania produktów dla zwierząt towarzyszących
to wykorzystanie zasobów odnawialnych i możliwość pełnego recyklingu. Nasze opakowania plastikowe
wykorzystywane w pakowaniu części produktów dają możliwość
100 % recyklingu, a część surowca, z którego opakowania te powstają pochodzi również z recyklingu.
Kartony wykorzystywane jako opakowania zbiorcze dają również możliwość pełnego recyklingu.

Naturalny druk – materiały papiernicze wykorzystywane w JOSERA mają certyfikat FCS

JOSERA wspiera ochronę klimatu. Większość naszych materiałów informacyjnych i promocyjnych drukowana
jest na papierze posiadającym certyfikat FCS ( międzynarodowej organizacji promującej odpowiedzialne
gospodarowanie zasobami leśnymi świata). Część broszur informacyjnych wydajemy na papierze pochodzącym
z recyklingu.


W celu redukcji emisji do środowiska zapachów powstających w trakcie procesów technologicznych JOSERA
uruchomiła w 2012 roku system biofiltrów połączonych ze stacją biologiczną. W stacji tej mikroorganizmy
oczyszczają całość wytwarzanej w procesach produkcyjnych pary wodnej.


Wspieranie przyjaznych dla środowiska koncepcjiW 2003 r. JOSERA dzięki działaniom na rzecz ochrony środowiska i oszczędności energii została uznana przez
organizację Ekoprofit za przedsiębiorstwo wzorcowe.
Urząd Ochrony Środowiska okręgu Miltenberg przyznał w 2013 roku grupie przedsiębiorstw JOSERA-Erbacher
nagrodę za szczególne zaangażowanie w ochronę klimatu i środowiska.

Środowisko i system zarządzania energią


System zarządzania środowiskiem

JOSERA w sposób ciągły udoskonala procesy związane z produkcją, produktami i usługami pod kątem minimalizacji
wpływu na środowisko i klimat. W celu optymalizacji w/w procesów w 2005 roku JOSERA stworzyła własny system
zarządzania środowiskiem zgodny z EMAS oraz DIN EN ISO 14001:2004. Co roku niezależny, certyfikowany audytor
dokonuje przeglądu systemu i ocenia jego efektywność.

System zarządzania energią
Od 2012 roku JOSERA wprowadziła system zarządzania energią zgodny z DIN EN ISO 50001

  • JOSERA – Jakość


Nasze produkty są rozwijane na bazie najnowszych osiągnięć naukowych we współpracy z fachowcami ze świata wiedzy i praktyki. Wytwarzane są zawsze w sposób przyjazny dla środowiska.


Gwarancja jakości JOSERA zapewnia

Gwarancja jakości JOSERA zapewnia naszym odbiorcom najwyższe standardy jakościowe produktów i procesów prowadzących do ich wytworzenia.

Nasze akredytowane laboratorium prowadzi szerokie spektrum analiz opartych o najnowszy sprzęt

i wiedzę w zakresie analityki. Akredytacja ISO 17025 potwierdza najwyższą wiarygodność
uzyskiwanych wyników.

Certyfikat QS potwierdza najwyższą jakość i bezpieczeństwo wykorzystywanych do produkcji surowców
i wytwarzanych z nich gotowych produktów.

Certyfikat DLG Plus potwierdza wysoki poziom higieny i jakości produkcji oraz bezpieczeństwo i jakość
stosowanych surowców. Wszystkie surowce, również te pochodzące z regionu, spełniać muszą wysokie
wymagania jakościowe.

Z początkiem 2013 roku JOSERA jako pierwszy producent karm dla zwierząt towarzyszących otrzymała
certyfikat DLG.

Nasz system zarządzania jakością

JOSERA zarządza systemem jakości na bazie norm DIN EN ISO 9001:2008. JOSERA utrzymuje
wysokie standardy higieny produkcji, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz HACCP.

Jakość i bezpieczeństwo oraz siła innowacji 

Stabilna jakość dzięki długotrwałej współpracy JOSERA przykłada wielką wagę do długotrwałej, rzetelnej
współpracy z dostawcami i partnerami handlowymi. Dzięki temu możemy egzekwować nasze wysokie
wymagania jakościowe względem surowców i oferować naszym klientom dodatkowe, rzeczywiste korzyści.
Najlepsze rozwiązania w produktach JOSERA Poprzez wprowadzenie w mieszankach mineralnych
organicznych połączeń mikroelementów w miejsce ich nieorganicznych odpowiedników JOSERA
zmniejszyła obciążenie procesów przemiany materii u zwierząt. Dodatkowy efekt to znacząco niższa
emisja mikroelementów do środowiska.