PORADY
JOSERA
Skontaktuj się z nami!

Tel. 61 47 83 770
pn.- pt. w godzinach 8-16

Regulamin promocji REKIN NA ŚWIĘTA! w dniach 14.12.2022 r. – 20.12.2022 r.

Postanowienia ogólne
a) Niniejszy regulamin określa zasady promocji REKIN NA ŚWIĘTA! prowadzonej w sklepie internetowym pod adresem josera.pl, w dniach od 14.12.2022 r. do 20.12.2022 r.

b) Organizatorem promocji jest foodforplanet GmbH & Co. KG, Industriegebiet Süd, 63924 Kleinheubach (Niemcy).

c) Korzystając z promocji klient akceptuje niniejszy regulamin. Na żądanie konsumenta możliwe jest udostępnienie dokumentu w inny sposób, który umożliwia mu pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się on posługuje.

d) Aby przystąpić do promocji należy być  osobą pełnoletnią i mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz w czasie trwania promocji nabyć towary w Sklepie na warunkach określonych w Regulaminie. Promocja nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

e) W ramach promocji każda osoba, która w okresie od 14.12.2022 r. od godziny 19:00 do dnia 20.12.2022 r. do godziny 23:59 dokona zakupu towarów za minimum 299 zł otrzyma zabawkę-rekina dla psa.

f) Promocja nie łączy się z innymi promocjami, kuponami i rabatami, o ile nie wynika to wprost z treści niniejszego regulaminu lub regulaminów innych promocji.

g) Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji.

h) Jeżeli Organizator nie będzie w stanie wywiązać się z postatnowienia określonego w punkcie e), konsument zostanie poinformowany bezzwłocznie o tym fakcie. Zostanie mu też przedstawiona alrernatywa.

g) Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności pod adresem: https://www.josera.pl/polityka-prywatnosci/

h) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie znajdują zastosowanie postanowienia regulaminu sklepu dostępne pod adresem: https://www.josera.pl/regulamin-sklepu-internetowego/

i) Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji zapisów niniejszego regulaminu.