PORADY
JOSERA
Skontaktuj się z nami!

Tel. 61 47 83 770
pn.- pt. w godzinach 8-16

Regulamin promocji NOWE MOKRE KARMY DLA KOTÓW w dniach 04.04.2023 r. – 09.04.2023 r.

Postanowienia ogólne
a) Niniejszy regulamin określa zasady promocji NOWE MOKRE KARMY DLA KOTÓW prowadzonej w sklepie internetowym pod adresem josera.pl, w dniach od 04.04.2023 r. do 09.04.2023 r.

b) Organizatorem promocji jest foodforplanet GmbH & Co. KG, Industriegebiet Süd, 63924 Kleinheubach (Niemcy).

c) Korzystając z promocji klient akceptuje niniejszy regulamin. Na żądanie konsumenta możliwe jest udostępnienie dokumentu w inny sposób, który umożliwia mu pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się on posługuje.

d) Aby przystąpić do promocji należy być  osobą pełnoletnią i mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz w czasie trwania promocji nabyć towary w Sklepie na warunkach określonych w Regulaminie. Promocja nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

e) W ramach promocji każda osoba, która w okresie od 04.04.2023 r. od godziny 14:00 do dnia 09.04.2023 r. do godziny 23:59 dokona zakupu towarów za 199 zł oraz:
- w przeznaczone do tego miejsce wpisze kod KITTEN-85G-GRATIS oraz potwierdzi tę czynność odpowiednim przyciskiem - otrzyma w prezencie 85 g puszkę mokrej karmy Kitten.
- w przeznaczone do tego miejsce wpisze kod DUCK-85G-GRATIS oraz potwierdzi tę czynność odpowiednim przyciskiem - otrzyma w prezencie 85 g puszkę mokrej karmy Duck.
- w przeznaczone do tego miejsce wpisze kod TURKEY-85G-GRATIS oraz potwierdzi tę czynność odpowiednim przyciskiem - otrzyma w prezencie 85 g puszkę mokrej karmy Turkey.
- w przeznaczone do tego miejsce wpisze kod BEEF-85G-GRATIS oraz potwierdzi tę czynność odpowiednim przyciskiem - otrzyma w prezencie 85 g puszkę mokrej karmy Beef.
- w przeznaczone do tego miejsce wpisze kod CHICKEN-85G-GRATIS oraz potwierdzi tę czynność odpowiednim przyciskiem - otrzyma w prezencie 85 g puszkę mokrej karmy Chicken.
- w przeznaczone do tego miejsce wpisze kod SENIOR-85G-GRATIS oraz potwierdzi tę czynność odpowiednim przyciskiem - otrzyma w prezencie 85 g puszkę mokrej karmy Senior.

f) Promocja nie łączy się z innymi promocjami, kuponami i rabatami, o ile nie wynika to wprost z treści niniejszego regulaminu lub regulaminów innych promocji.

g) Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji.

h) Jeżeli Organizator nie będzie w stanie wywiązać się z postanowienia określonego w punkcie e), konsument zostanie poinformowany bezzwłocznie o tym fakcie. Zostanie mu też przedstawiona alrernatywa.

g) Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności pod adresem: https://www.josera.pl/polityka-prywatnosci/

h) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie znajdują zastosowanie postanowienia regulaminu sklepu dostępne pod adresem: https://www.josera.pl/regulamin-sklepu-internetowego/

i) Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji zapisów niniejszego regulaminu.