PORADY
JOSERA
Skontaktuj się z nami!

Tel. 61 47 83 770
pn.- pt. w godzinach 8-16

Regulamin promocji KARMY MOKRE w dniach 20.06.2023 r. – 30.09.2023 r.

Postanowienia ogólne
a) Niniejszy regulamin określa zasady promocji Karmy Mokre prowadzonej w sklepie internetowym pod adresem josera.pl, w dniach od 20.06.2023 r. do 30.09.2023 r.

b) Organizatorem promocji jest foodforplanet GmbH & Co. KG, Industriegebiet Süd, 63924 Kleinheubach (Niemcy).

c) Korzystając z promocji klient akceptuje niniejszy regulamin. Na żądanie konsumenta możliwe jest udostępnienie dokumentu w inny sposób, który umożliwia mu pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się on posługuje.

d) Aby przystąpić do promocji należy być  osobą pełnoletnią i mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz w czasie trwania promocji nabyć towary w Sklepie na warunkach określonych w Regulaminie. Promocja nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

e) W ramach promocji każda osoba, która w okresie od 20.06.2023 r. od godziny 18:00 do dnia 30.09.2023 r. do godziny 23:59 dokona zakupu karmy lub smakołyków dla psa lub kota za:
- minimum 99 zł oraz wpisze w przeznaczoną do tego rubrykę na stronie josera.pl kod rabatowy MOKRA10, otrzyma 10% rabatu na karmy mokre marki Josera
- minimum 199 zł oraz wpisze w przeznaczoną do tego rubrykę na stronie josera.pl kod rabatowy MOKRA15, otrzyma 15% rabatu na karmy mokre marki Josera
- minimum 299 zł oraz wpisze w przeznaczoną do tego rubrykę na stronie josera.pl kod rabatowy MOKRA20, otrzyma 20% rabatu na karmy mokre marki Josera

f) Promocja nie łączy się z innymi promocjami, kuponami i rabatami, o ile nie wynika to wprost z treści niniejszego regulaminu lub regulaminów innych promocji.

g) Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji.

h) Jeżeli Organizator nie będzie w stanie wywiązać się z postanowienia określonego w punkcie e), konsument zostanie poinformowany bezzwłocznie o tym fakcie. Zostanie mu też przedstawiona alrernatywa.

g) Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności pod adresem: https://www.josera.pl/polityka-prywatnosci/

h) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie znajdują zastosowanie postanowienia regulaminu sklepu dostępne pod adresem: https://www.josera.pl/regulamin-sklepu-internetowego/

i) Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji zapisów niniejszego regulaminu.