PORADY
JOSERA
Skontaktuj się z nami!

Tel. 61 47 83 770
pn.- pt. w godzinach 8-16

Ochrona środowiska

Priorytetem firmy Josera jest ochrona środowiska. Bardzo ważny dla nas jest stan gospodarki, ekologii oraz sam człowiek. Podejmujemy działania mające na celu osiągnięcie do 2020 roku oszczędnej i neutralnej dla klimatu metody produkcyjnej. Do roku 2025 zmiany obejmą także sektor eksportu. Prezentujemy Państwu działania, które gwarantują uzyskanie tego celu. Zamiast inwestować w drogą kampanię ekowybielania, modernizujemy całą firmę w trosce o ochronę środowiska. Od roku 2005 nasza firma jest integralną częścią Systemu Ekozarządzania i Audytu - EMAS.

Inicjatywy chroniące klimat

Posadziliśmy wiele drzew, w ramach projektu ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Podczas produkcji naszej karmy dla zwierząt powstaje 20% dwutlenku węgla, pozostałe 80% pochodzi z transportu produktów.

Ślady domowych zwierząt pozwalają ustalić poziom wpływu klimatu na produkty

Kontrolowanie procesu produkcji i transportu produktów pozwala nam dokładnie ustalić poziom naszego negatywnego wpływu na klimat.

Stworzyliśmy skalę, która mierzy wpływ całej naszej działalności na ilość wydzielanego dwutlenku węgla.
Wyróżniamy dwa rodzaje emisji CO2:

● emisja pośrednia - korzystanie z energii elektrycznej;
● emisja poprzedzająca zakup produktów (surowców), do których należą m.in. transport, dystrybucja;

Ile dwutlenku węgla znajduje się w jednym worku karmy dla psa?

Panie Wagner, dlaczego firma Josera produkująca karmy dla zwierząt domowych promuje ochronę środowiska?

Jesteśmy średniej wielkości, rodzinną firmą już trzeciego pokolenia, a ochrona środowiska jest naszą wizytówką. Jesteśmy odpowiedzialni za skutki działania naszej firmy. Nieuniknione szkody ekologiczne, które wytwarzamy, nie powinny być wyższe od ogólnych wytwarzanych korzyści. Stawiając klienta na pierwszym miejscu, nie możemy zapominać o środowisku oraz potrzebach następnych pokoleń.

Firma Josera wydaje pierwszy raport z branży karm dla zwierząt domowych - Global Reporting Initiative.

Global Reporting Initiative (GRI), której częścią jest nasza firma to dowód na naszą troskę o środowisko naturalne. Wszystkie firmy produkujące karmy dla zwierząt domowych powinny być postrzegane jako te, które ponoszą odpowiedzialność za stan środowiska naturalnego. Od wielu lat wprowadzamy innowacyjne produkty. Innowacyjność jest dla nas bardzo ważna: „karmimy zwierzęta, ale jednocześnie nie zapominamy o naturalnym klimacie". Nasze cele związane z ochroną środowiska są jawne i wyraźnie określone.

Projekt Góry Ntkata - lokalny program gospodarczy odbudowy i poprawy warunków życia

Jesteśmy prekursorami w rekompensowaniu emisji dwutlenku węgla początkowo w Niemczech, a później także na całym świecie. Przykładem jest nasz wspaniały projekt: Góry Ntakata. Wspólnie z naszymi partnerami Carbon Tanzania i myclimate stworzyliśmy projekt ochrony lasu na 150000 hektarach! Nie chcemy zajmować się wyłącznie sprzedażą certyfikowanych produktów, chcemy również mieć wpływ na ochronę świata roślin i zwierząt.

Współpracujemy ze społecznością lokalną, aby powstrzymać nielegalną wycinkę drzew i wypalanie roślinności, jednocześnie chroniąc populację szympansów wschodniej Afryki. Dzięki temu możemy zrekompensować wpływ naszej firmy na klimat. Naszym celem jest odbudowa gospodarki tych krajów, poprzez rozwój handlu, a także poprawa warunków życia mieszkańców. Konserwacja lasów jest znacznie bardziej wydajna niż zalesianie. Drzewa nie muszą być sadzone, bo już rosną i mogą pobierać większą ilość dwutlenku węgla. Pod ich koronami można uprawiać rośliny jadalne, pszczoły mogą bezpiecznie produkować miód, a wyrąb drzew może przynieść pieniądze dla lokalnej ludności. Poprawa statusu życia zapobiegnie presji emigracji.