PORADY
JOSERA
Skontaktuj się z nami!

Tel. 61 47 83 770
pn.- pt. w godzinach 8-16

TEST TEST

Regulamin promocji Dzień Kota w dniach 16.02.2024 r. – 18.02.2024 r.

Postanowienia ogólne
a) Niniejszy regulamin określa zasady promocji Dzień Kota prowadzonej w sklepie internetowym pod adresem josera.pl, w dniach od 16.02.2024 r. do 18.02.2024 r.

b) Organizatorem promocji jest foodforplanet GmbH & Co. KG, Industriegebiet Süd, 63924 Kleinheubach (Niemcy).

c) Korzystając z promocji klient akceptuje niniejszy regulamin. Na żądanie konsumenta możliwe jest udostępnienie dokumentu w inny sposób, który umożliwia mu pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się on posługuje.

d) Aby przystąpić do promocji należy być  osobą pełnoletnią i mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz w czasie trwania promocji nabyć towary w Sklepie na warunkach określonych w Regulaminie. Promocja nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

e) W ramach promocji każda osoba, która w okresie od 16.02.2024 r. od godziny 11:00 do dnia 18.02.2024 r. do godziny 23:59 dokona zakupu 10 kg worka karmy dla kota marki Josera, otrzyma w prezencie maksymalnie jeden 400 g worek tej samej karmy oraz zabawkę dla kotów Paula z kocimiętką

f) Jeżeli klient należy do Klubu Josera, w okresie od 16.02.2024 r. od godziny 11:00 do dnia 18.02.2024 r. do godziny 23:59 dokona zakupu 10 kg worka karmy dla kota marki Josera, otrzyma w prezencie maksymalnie dwa 400 g worki tej samej karmy oraz zabawkę dla kotów Paula z kocimiętką.

g) Promocja nie łączy się z innymi promocjami, kuponami i rabatami, o ile nie wynika to wprost z treści niniejszego regulaminu lub regulaminów innych promocji.

h) Każdy klient z promocji może skorzystać tylko raz.

i) Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji.

j) Jeżeli Organizator nie będzie w stanie wywiązać się z postanowienia określonego w punktach e) lub f), konsument zostanie poinformowany bezzwłocznie o tym fakcie. Zostanie mu też przedstawiona alrernatywa.

k) Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności pod adresem: https://www.josera.pl/polityka-prywatnosci/

l) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie znajdują zastosowanie postanowienia regulaminu sklepu dostępne pod adresem: https://www.josera.pl/regulamin-sklepu-internetowego/

m) Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji zapisów niniejszego regulaminu.